Ressurssenter for IPS

Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker å prøve ut, og etablere, tre ressurssentre for IPS i 2017. Utgangspunktet er IPS-pilotene på Hadeland, i Bergen og i Bodø. Målet med denne utprøvingen er å finne ut om regionale ressurssentre kan bidra til en spredning av bærekraftige IPS-programmer i regionene.
Oppgaver for IPS ressurssentrene i 2017:
 • Støtte nyetableringer av IPS-program:
  • Bidra i oppstartssamlinger for IPS-programmer i regionen
  • Tilby hospitering til nyoppstartede IPS-program
  • Bidra på kurs lokalt og eventuelt sentralt
 • Støtte opp om allerede etablerte IPS-program:
  • Bidra til IPS-kvalitetsevalueringer
  • Koordinere nettverkssamlinger for veiledning av evaluatorer
  • Bidra i nettverkssamlinger for metodeveiledere