Program

Programmet for begge dagene er så godt som klart. Slik ser det ut:

Torsdag 15. juni: 10.00 – 17.00
09.00 – 09.55: Registrering
10.00 – 10.20: Velkommen og introduksjon, ved professor Arnstein Mykletun
10.20 – 10.45: Arbeids- og velferdsdirektoratet ved seksjonssjef for virkemiddelseksjonen Jan Erik Grundtjernlien
10.45 – 11.30: Hva er IPS? Miles Rinaldi, South West London and St George’s Mental Health NHS Trust
11.30 – 12.30: Lunsj
12.30 – 13.15: Implementering av evidensbaserte tiltak, ved professor David McDaid
13.15 – 13.30: Pause
13.30 – 14.15: Lønner det seg å drive med IPS? Ved professor David McDaid
14.15 – 14.45: Pause
14.45 – 16.00: Erfaringer med individuell jobbstøtte. Engelien & Storvik.
16.00 – 16.10: Pause
16.10 – 17.00: Oppsummering ved professor Arnstein Mykletun

Fredag 16. juni: 08.30 – 15.00
08.30 – 09.00: Hvor vil vi med dagen i dag?
09.00 – 09.30: IPS ved NAV Tromsø ved avdelingsleder Monica Brox Pettersen og IPS Jobbspesialist Lars Ryen
09.30 – 09.45: Pause
09.45 – 11.30: Ressurssentre for IPS i Norge, innleder og organisator Kristin Vold Hjerpås, seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet
11.30 – 12.30: Lunsj
12.30 – 13.30: IPSNOR – hva kan vi få til i Nord-Norge?
13.30 – 13.45: Pause
13.45 – 15.00: Oppsummering

Det kan komme endringer.