Individuell jobbstøtte - fra forskning til praksis

Se programmet her!

 

 

Hvor: Ishavshotellet, Tromsø
Når: 15. og 16. juni 2017

Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ønsker velkommen til IPS-konferanse i Tromsø 15. og 16. juni 2017.

Sysselsettingsgraden for mennesker med alvorlige psykiske lidelser er svært lav, trolig under 10 prosent. Det har dessverre også vært økning i unge på AAP og uføretrygd i Norge over flere år, og ytelsene gis oftest på bakgrunn av psykiske lidelser. Individuell jobbstøtte (IPS) er en arbeidsrehabiliteringsmodell til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Modellen krever tett samarbeid mellom jobbsøker, helsepersonell og NAV. Det er grundig dokumentert at IPS-modellen er bedre egnet til å fremme vellykket sysselsetting enn dagens praksis. På tross av denne kunnskapen er ikke IPS en del av det vi vanligvis tilbyr som jobstøtte til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Kompetansesenteret (kaph) ønsker å bidra til implementering av Individuell jobbstøtte (IPS) i Nord-Norge. Vi ønsker også å starte gode nettverk mellom jobbspesialister, metodeveiledere, helseansatte og NAV-veiledere som ønsker å samarbeide om IPS.

Foreløpige tema og forelesere på konferansen:

Torsdag 15. juni
Hva er kunnskapsgrunnlaget for individuell jobbstøtte?
Hva må vi gjøre for å overføre det forskningen viser virker til vår egen praksis?

 

Arnstein Mykletun
Miles Rinaldi
Miles Rinaldi (Foto: Erik Veigård/napha.no)
Vi vil få høre blant andre professor Arnstein Mykletun og London-baserte Miles Rinaldi som har inngående kjennskap til feltet og har jobbet med implementering av IPS inn i ordinær klinisk drift i mange år. Vi vil også høre erfaringer fra andre IPS-miljøer i Norge og fra jobbsøkere som har erfaring med denne måten å jobbe på.

I tillegg har vi fått David McDaid til Tromsø disse dagene. McDaid er forsker i helsepolitikk og helseøkonomi ved forskningsavdelingen for sosialtjenester ved London School of Economics and Political Science. Han er involvert i et bredt spekter av arbeid om psykisk helse og folkehelse i Storbritannia, Europa og globalt.

David McDaid
McDaid skal blant annet snakke om:
1. Implementering av evidensbaserte tiltak som involverer mer enn én offentlig sektor.
2. Helseøkonomi generelt og spesielt med hensyn til IPS

Her ser du at McDaid presenter seg selv og sitt arbeid.

 

Det kommer representanter fra Helse Nord og Arbeidsdirektoratet.

Fredag 16. juni
Denne dagen vil vi gi konkrete eksempler og drøfte hvordan vi kan gjøre individuell jobbstøtte til en selvfølgelig del av det NAV og helse sammen kan tilby. Vi vil ha flere parallellseminarer og vi håper å kunne sette i gang drøftinger på hvilke muligheter som finnes i ulike kontekster i Nord-Norge.

Vi håper at vi i årene fremover kan ha en årlig konferanse om satsning på arbeid og psykisk helse i vår region, og årets konferanse markerer forhåpentligvis startskuddet for en storstilt satsning på IPS i helseregion nord!

Fristen for å melde seg på konferansen er gått ut.